Tipos y uso de verbos copulativos y predicativos en catalán.

En la gramática catalana, existeixen diverses classificacions de verbs, entre elles, la divisió entre verbs copulatius i predicatius. Els verbs copulatius són aquells que no expressen acció, sinó que serveixen per enllaçar el subjecte amb un atribut que caracteritza o identifica el mateix. Alguns exemples de verbs copulatius en català són «ser», «estar» i «semblar». … Leer más Tipos y uso de verbos copulativos y predicativos en catalán.