Guia completa de les conjuncions i preposicions en català: Llista, exemples i usos

Les conjuncions i preposicions són dos tipus de paraules que juguen un paper fonamental en l’estructura i la cohesió del llenguatge. En aquest article, ens centrarem en les diferents conjuncions en català, així com en alguns exemples de com s’utilitzen en les oracions. A més a més, també parlarem de les conjuncions adversatives, que tenen … Leer más Guia completa de les conjuncions i preposicions en català: Llista, exemples i usos